Acoustic Necks

Flame Maple

4" Necks (28" x 4" x 2")

Out of Stock

Flame Maple

5" Necks (28" x 4-1/2" - 5" x 2")

Out of Stock

Quilt Maple

4" Necks (28" x 4" x 2")